maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O Dieve Tėve

Melodija lietuvių liaudies.

ŽYMĖS:
Gavėnia

O DIEVE TĖVE, Dieve maloningas, * tegul nežūsta žmogus neteisingas. * Pagailėki mūsų, pagailėki mūsų, pagailėki mūsų!

2 Mes, nusidėję, nusiminę žmonės, * kur pasidėsim be Tavo malonės? ­ * Pagailėki...

3 O Jėzau geras, Jėzau maloningas, * Tavęs nūn šaukias žmogus nuodėmingas. ­* Pagailėki...

4 Tiek daug už mūsų kaltes iškentėjai * ir savo kraują dievišką išliejai. ­* Pagailėki...

5 Kančia žiauriąja ir krauju išlietu * Tave maldaujam: teik danguj mums vietą! ­* Pagailėki...

6 O meilingiausia Dievo Motinėle, * Tavęs pasilgo žmonės vargdienėliai. * Mus užtarti teikis, mus užtarti teikis, mus užtarti teikis.

7 Mūs užtarėjau, Juozapai tyrasis, * Marijos, Jėzaus drauge mylimasis, * už mus melski Dievą, už mus melski Dievą, už mus melski Dievą.

8 Mus ginkit, veskit, angelai gerieji, * ir jūs, globėjai, dangaus išrinktieji, * už mus melskit Dievą, už mus melskit Dievą, už mus melskit Dievą.

LM 1996