maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O pasauli nuodėmingas

ŽYMĖS:

O PASAULI NUODĖMINGAS, * miršta Viešpats dėl tavęs!.. * Ak, pažvelk į paslaptingas * meilės dieviškos gelmes!..

2 Meilė vertė jį kentėti ­ * jis išgelbėt troško mus, * mums išganymą laimėti, * vėl grąžint dangaus džiaugsmus.

3 Begalinio skausmo jūroj * skęsta Viešpaties Širdis... * Jam užuojautos neturi, * kas jį žeidžia kaltėmis.

4 O gerasis mūsų Kristau, * leisk Tave karštai mylėt, * Tau gyvent ir pasiryžti * jau daugiau nenusidėt.

LM 1996