maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:
Gavėnia

PRAVIRK, MANO SIELA, užmiršus džiaugsmus, * į kryžių pakelki akis ­ * už tavo kaltes alpsta Dievo Sūnus, ­ * kodėl tau neplyšta širdis?!

2 Jį budeliai plakė, jam darė žaizdas, * bet nuodėmės žeidė skaudžiau, * nes tu pamylėjai niekingas aistras * už savąjį Dievą labiau.

3 Erškėčių vainikas dygliuotas, skaudus, ­ * skaudesnė puikybė tava. * Dėl jos iškentėjo aštriausius dūrius * švenčiausioji Jėzaus galva.

4 Nors pervėrė vinys jam kojas, rankas * ir žeidė skausmingai, giliai, * jo Širdžiai atvėrė žaizdas gilesnes * tavi nuodėmingi darbai.

LM 1996