maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:
Gavėnia

SUSIKAUPĖ MEDŽIAI ir krūmai nutilo, * tik jie šitą naktį su Jėzum budės. * Nuliūdus jo siela skausmingai prabilo, * bet kas gi jo skundą neramų girdės!

2 Tik Motinos meilė iš tolo jį seka, * ji trokšta lydėti jį skausmo keliu... * Ir mano širdis šiandien meile jam plaka ­ * kodėl gi paguosti aš jo negaliu?

3 Tave aš užjausiu apleistą šiandieną, * altoriuje užmirštą mūsų visų. * Tarnausiu Tau visą gyvenimo dieną, * kad, nakčiai atėjus, nebūtų tamsu...

LM 1996