maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Siauras kelias

Švedų liaudies melodija.

ŽYMĖS:
Gavėnia

SIAURAS KELIAS, erškėčiuotas, * veda jis Tėvynėn mus. * Mano siela, tau jis duotas ­ * drąsiai ženk per sunkumus. * Žvelk į Kryžių ­ čia stiprybės * rasi sau ištvert kančioj. * Sveikas, Kryžiau, amžinybės * švytury naktyj klaidžioj.

2 Akys nors ir ašarotos, * bet širdy giesmė džiugi. * Mano Dieve, per Golgotos * kančią mums džiaugsmus rengi. * Nors erškėčiai kojas žeidžia, ­ * ištesėk siauram kely. * Dygliai rožėm pasikeičia * amžinoj džiaugsmų šaly.

3 Jėzus kelią mums pramynė, * sekim jį lig pabaigos. * Ves jo pėdos į Tėvynę, * nebijok, širdie, aukos. * Džiaukis, siela, Kristus duoda * taip arti tau sekti jį. * Sveikas, Kryžiau, mūs paguoda * ir viltie skausmų kely!

LM 1996