maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Giesmė šv. Kryžiui

Žodžiai Lakrimos.

ŽYMĖS:
Gavėnia Kryžius

KUR AUGAI TU, šventasis kryžiaus medi? * Ar supos paukščiai tavo šakose?.. * Kokius vaisius žiedai tavieji vedė? * Kas tave pavertė našta baisia?..

2 Saldus ir šventas amžiais tu kalbėsi, * pražydęs Jėzaus dievišku krauju, * pavargusi širdis čia ras pavėsį, * čia pasisems kovoms jėgų naujų.

3 Imu ir aš su Jėzum savo kryžių, * kurį man davė Viešpaties ranka, ­ * kasdien jį kantriai nešti pasiryšiu, * ant jo kasdien aukosiuos kaip auka...

4 O, būk pasveikintas, šventasis Kryžiau, * vienintele gyvenimo viltie! * Kentėt prie Jėzaus kojų pasiryžau, ­ * čia jis man ranką pervertą išties...

5 Visa viltis, palaima ir ramybė * iš Jėzaus kryžiaus trykšta mums visiems. * O kryžiau, kryžiau! Tu mana stiprybė! * Ir niekas tavo turtų neišsems!

6 Glaudžiu tave, kai ašaros man byra, * kai širdį plėšo skausmo vanagai... * Tavy randu paguodos srovę tyrą, * kurios ieškojau klysdamas ilgai...

LM 2007