maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:
Gavėnia

KAI PIKTAS PASAULIS klastingai vilioja * ir siūlo džiaugsmų nuodėmingas taures, * pažvelki į kryžių, kaip Viešpats vaitoja, * kaip kenčia ir alpsta už tavo klaidas.

2 Kai sielvarto jūroj širdis tau dejuoja, * šios žemės kelionėj dyglius vien randi, * kai užverktos akys liūdnai ašaroja, * pažvelki į kryžių ­ su Kristum kenti.

3 Kai vienišas, liūdnas, apleistas klajoji, * be draugo, be vado pasauly plačiam, * prie kryžiaus skubėki, ten jam pasiguosi * ir savąją širdį atversi tik jam.

4 O kai jau ateis valanda paskutinė, * kai liausis tau plakus varginga širdis, * su meile spausk kryžių prie savo krūtinės ­ * ramiai ir džiaugsmingai užmerksi akis.

LM 1996