maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Jėzus, mirdamas ant kryžiaus

ŽYMĖS:
Gavėnia

JĖZUS, MIRDAMAS ANT KRYŽIAUS * už kaltes visų žmonių, * išvadavo iš vergijos * ir iš pragaro gelmių.

2 Apšvietė į dangų kelią * meilės priesaku nauju, * Atpirkimo testamentą * antspauduodamas krauju.

3 Verkė akmenys kiečiausi, * Viešpatį užjausdami, * tik šalti beširdžiai žmonės * jį pagirdė tulžimi.

4 Jėzau, mirštantis ant kryžiaus, * mūsų širdis sugraudink ­ * dėkingumo jas pripildyk, * savo meile atgaivink.

LM 1996