maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Atpirkėjau

Žodžiai liet. Adomo Jakšto. Melodija lenkų giesmes.

ŽYMĖS:

ATPIRKĖJAU, kaip alpsti Tu, * kokios kančios ir skausmai! * Tavo šventą veidą dengia * kraujo prakaito lašai! * Glauski mus, mieliausias Jėzau, * kraujo išbertas rasos, * prie krūtinės mylimos.

2 Štai patsai ateina Judas, * Jėzau, jau Tavęs išduot, * ir iš meilės Tu jam leidi * veidą šventąjį bučiuot. * Mokai mus, brangusis Jėzau, * jog ir priešus reik mylėt ­ * jiems geru atsimokėt.

3 Išganytojau mieliausias, * kaip skaudi kelionė Tau! * Nešti sunkų kryžiaus medį * imk mane pagalbon sau. * Leisk ir man, gerasis Jėzau, * Tavo gerti kartumus * už savus neteisumus.

LM 1996