maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kai nieks jau šioj žemėj

ŽYMĖS:
Gavėnia

KAI NIEKS JAU ŠIOJ ŽEMĖJ tavęs nesupras, * klaidingai apkaltins, pasmerks, * ištieski į kryžių be žodžių rankas, * ir akys daugiau nebeverks.

2 Nors visas pasaulis užmirš ir apleis, * jau niekas tavęs nemylės, ­ * dvasia bent paženki Golgotos keliais ­ * taip skaudžiai širdis nekentės.

LM 1996