maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Bėga mūsų dienos

ŽYMĖS:

BĖGA MŪSŲ DIENOS žemės takeliu. * Vakaras ateina ir tamsi naktis. * Viešpatie, žinai juk, kad Tave myliu. * Pasiliki, Jėzau, visad su mumis.

2 Kai naktis pasaulį sutemom apgaubs * ir kai rausvos žaros vakaruos užges, * Jėzau, švieski kelią ilgesiu dangaus. * Motina Marija, mus už rankos vesk.

3 Rimsta darbo triukšmas, ilsis tvariniai. * Merkias žemės akys – trokšta pailsėt. * Tau labanakt tariam, Jėzau, pagarbiai. * Angele, būk sargu, į namus lydėk.

4 Kaip maži našlaičiai žemės šios vaikai – * niekas nebelaukia vienišo žmogaus. * Meilę mums ir Širdį, Jėzau, palikai. * Siela pasiilgo tolimo dangaus.

5 Bėga mūsų metai, skrenda į dausas. * Amžinybėn skubam dieviškais keliais. * Siela neramioji laimę ten atras. * Jėzaus Širdies meilės paslaptį atskleis.