maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Brangusis Jėzau

ŽYMĖS:

BRANGUSIS JĖZAU, savo Širdyje * paslėpki mano sielą amžinai: * beribis džiaugsmas užvaldytų ją, * laimės versmę radus tik tenai.

1 Kai nuolatos klastingi priešai puola, * parengę sielai spąstus pražūties, * lyg skęstantį išgelbinti uola * mus kviečia štai meilė Jėzaus Širdies. – Brangusis Jėzau...

2 Nors man širdis nuo žemės skausmo alptų, – * pilnosios laimės nieks jai neatneš! * Ramybę sielai duot gali tik Tu, * Širdies Švenčiausios atvėręs gelmes. – Brangusis Jėzau...

3 Kitos širdies kilnios taip nesurasiu, * kuri iš meilės mirtų už mane. * O Jėzau, kol čia, žemėje, esu, * ilgiuos matyti Tave danguje. – Brangusis Jėzau...

4 Malonę duok man Tavyje numirti, * Širdie Dievybės, turtų kupina! * Džiaugsmu pavirs net ir kančia karti, * mirtis gyvenimo man bus pilna. – Brangusis Jėzau...