maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dar viena diena

ŽYMĖS:

DAR VIENA DIENA štai baigias, * greit naktis sparnus išties; * leiski, Jėzau, pasakyti * Tau labanakt iš širdies. * Mielas Jėzau, Atpirkėjau,* Tau labanakt iš širdies.

2 Nors ,daug kartų nusidėję, * Tau tarnaut atšalome, * bet šiandieną apgailėję * atleidimo prašome. * Mielas Jėzau, Atpirkėjau, * atleidimo prašome.

3 Mūs šeimas palaimink, Jėzau, * kilnią meilę jų brandink, * saugok brangią tėviškėlę, * nuo pavojų ją apgink. * Mielas Jėzau, Atpirkėjau, * nuo pavojų ją apgink.

4 O kai baigsisi mūsų dienos * ir mirtis kelionėn kvies, * tuomet, prašom, mielas Jėzau, * būk arti prie mūs šalies. * Mielas Jėzau, Atpirkėjau, * būk arti prie mūs šalies.