maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Labą naktį, Jėzau

ŽYMĖS:

LABĄ NAKTĮ, JĖZAU, dangiškas Valdove, * leisk man net užmigus jaust Tavo malonę. * Leisk, kad aš Tavo veidą regėčiau * ir Tavo žodžiais pasigėrėčiau, * o Jėzau, mano meile! 

2 Labą naktį, Jėzau, mielas atminime, * Tu nuo sielos priešų būk man apgynimas. * Tavo pagalboj padedu viltį, * savo Širdyje leisk pasilikti, * o Jėzau, mano meile! 

3 Lenkdamas štai galvą aš prie Tavo kojų, * iš širdies maldauju: ginki nuo pavojų! * Duok žaizdose man Tavo paskęsti, * Tavo rankose duok man užmigti, * brangusis Atpirkėjau! 

4 Labą naktį, Jėzau, Viešpatie brangusis, * o, kad mano siela būt dangus gražusis! * O visagali mano Valdove, * ženk nors į menką širdį maloniai, * brangusis Atpirkėjau!

5 Labą naktį, Jėzau, Viešpatie aukščiausias, * labą naktį, laime Tu žmogaus šviesiausia! * Leisk, o šaltini, pilnas gėrybių, * rast Tavyje sau sielos ramybę * šiandieną ir per amžius.

6 Motina Marija, angele galingas, * šelpkit mano sielą ir kūną vargingą. * Šventas globėjau, teikis padėti * blogį visokį man nugalėti * šiandien ir per amžius.