maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Jėzaus vardas

ŽYMĖS:

JĖZAUS VARDAS mūsų Vado, * vardas didis ir gražus. * Galvą lenkia prieš tą vardą * žemė, pragaras, dangus. * Jėzaus vardas mūsų Tėvo, * Tėvo, mylinčio karštai. * Jis iš meilės čia gyvena * Ostijoj, bet taip slaptai.

2 Jėzus – mūsų Atpirkėjas, * nusidėjėlių viltis. * Jojo vardas kelia, guodžia * skausmo kupinas širdis. * Jėzaus vardas – mūs galybė, * mūsų pajėgų versmė. * Jėzaus vardas – mūs stiprybė * ir malonė, ir garbė.