maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Žinom Širdį tokią

ŽYMĖS:

ŽINOM ŠIRDĮ TOKIĄ, Širdį maloningą, * ji visiems atleidžia, nes ji gailestinga. * Tai Širdis mūs Atpirkėjo * ir tikriausio mūs Globėjo * Jėzaus Viešpaties.

2 Ta Širdis brangesnė už visokį gėrį, * tobuliausia meile ir dorybėm žėri. * Kas pasaulis, jo tuštybės! * Sielos ras tikrą ramybę * Jėzaus Širdyje.

3 Tegul, Jėzau mielas, Tavo Kraujo švento * bent lašelis vienas man į širdį krenta, * tai bus siela atgaivinta * ir malone padabinta * dieviškos Širdies.

4 Nors kelionėj žemės daug vargų patirčiau * ir visų apleistas be pagalbos mirčiau, * jei tik Tu, Širdie švenčiausia, * būsi prie manęs arčiausia, * siela bus rami.

5 Jėzau mano mielas, Tau dabar aukoju * aš maldas savąsias Tau dedu po kojų. * Tavo Širdyje ir vėlei * ras paguodą vargšė siela * ir atgims naujai.