maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

ČIA RAMU, gyvena Dievas * ant altoriaus toks tylus. * Klaupkime, pakelkim širdis: * meilė joms suteiks sparnus. * Pas Tave, Širdie, ateinam * su kaltybėm ir vargais * iš pasaulio nuodėmingo * gundymų kietais takais.

Dieviška Širdie, viena Tu * mums stiprybės duot gali, * tegaivina mūsų širdis * Tavo palaima tyli.

2 Pašaukei Tu mus, varguolius, * neatstumki, Jėzau, mūs, * dieviškas Sūnau Marijos, * glauski tvarinius silpnus. * Mūsų skurdą Tu pažįsti, * bet širdis priklauso Tau, * o Širdie taikos ir meilės, * visuomet jai viešpatauk. – Dieviška Širdie...