maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

O KARALIAU, prie Tavęs * kyla garsas mūs giesmės! * Žemė, jūra, visata * Tau nuo amžių paskirta.

Duok pasauliui Tu ramybę, * žadam Tau ištikimybę.

2 Tave garbina visi, * Tu Valdovas mūs esi, * Tau, o Viešpatie dangaus, * visos giminės tarnaus. – Duok pasauliui...

3 Tu mus gynei visados * ir pavojuos, ir varguos; * Tavo dieviška Širdis * visada mums bus viltis. – Duok pasauliui...

4 Pasiryžom mes visi * būti Tau ištikimi; * viešpatauki Tu pas mus, * kad ir žemėj būt dangus. – Duok pasauliui...