maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Širdie tyli

ŽYMĖS:

ŠIRDIE TYLI, rami, * Tu meilės ugnimi * uždek visus, * pašventink mus.
Pavojuos mus apgink * ir nuosavybėn imk, * paslėpk savy, * Širdie brangi!
Širdin ateik, prašau, * tegul jinai tik Tau * alsuos ir plaks, * vien meile degs.

2 Kada geismų ugnis * mane nuveikt bandys, * uždek mane * ugnim tyra.
Kai nuodėmė vilios, * duok sąžinei šviesos, * paslėpk savy, * Širdie brangi!
Kada pagunda puls * ar sielvartai užguls, * širdin ateik, * ramybę teik.