maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Kai vakaro tamsūs šešėliai

ŽYMĖS:

KAI VAKARO TAMSŪS ŠEŠĖLIAI * iš kvepiančių klonių pakils, * pavargę nutils vyturėliai, * Tau mūsų krūtinės prabils.

2 Atėjom keliais ir takeliais, * brangioji Širdie, pas Tave: * Tau atnešėm ašarų dalią * ir meilės žiedų širdyje.

3 Iš tėviškės klonių surinkom * vargelį ir skausmo dejas, * pavargę mūs galvos nulinko – * palaiminki, Viešpatie, jas.

4 Palaiminki vakarą tylų, * vaikelio nekalto sapnus, * ošimą užsnūdusio šilo * ir prašymus mūsų visus.

5 Palaiminki mūsų jaunystę * ir jos pavojingus takus, * tegul niekada nenuvysta * tyrumo žiedelis puikus.