maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

O dieviška Širdie

ŽYMĖS:

O DIEVIŠKA ŠIRDIE, * šviesi mana viltie! * Ar laimėj, ar varge, * visad šaukiu Tave, * ar laimėj, ar varge, * skubu aš pas Tave.

2 Gyventi trokštu Tau, * kentėti dar kantriau. * Ir meilėj, ir aukoj * palikt Širdy Tavoj, * ir meilėj, ir aukoj * palikt Širdy Tavoj.