maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šventoj tyloj altoriaus

ŽYMĖS:

ŠVENTOJ TYLOJ ALTORIAUS * aš klūpau štai ramus, * karščiausias sielos noras – * čia nuramint skausmus.

Užmiršęs aš pasaulį * prie Viešpaties Širdies. * Jis mano sielos saulė, * jis man rankas išties.

2 Tik čia tikra ramybė, * atgyja čia dvasia, * kur spindi amžinoji * lempelė visada. - Užmiršęs aš pasaulį...