maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Meilingas Kristaus veide

ŽYMĖS:

MEILINGAS KRISTAUS VEIDE, * žvelgi Tu į mane. * Tavasis žvilgsnis lydi * darbe, maldoj, skausme.

2 Pakelt akis vos drįstu * dėl sielos aš dėmių, * bet Tavo žvilgsny, Jėzau, * randu pakilt jėgų.

3 Kvietimą Tavo, Jėzau, * ateiti pas Tave * aš priimu džiaugsmingai, * kelionėj šelpk mane.