maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Geriausias Jėzau, Tu vardu

ŽYMĖS:

GERIAUSIAS JĖZAU, TU VARDU savuoju * pridenk žmoniją nuo visų pavojų. * Kančia skaudžiąja ir krauju išlietu * švelnink, gaivinki mūsų širdis kietas.

2 Tautas sutaikink vienybe krikščionių, * Tėvynę saugok, teik gausių malonių. * Meldžiame Tave, Viešpatie galingas: * audras raminki baisias, šiurpulingas. 

3 Leisk mums laimingai su Tavim numirti, * pabaigus darbus, valandą paskirtą. * Vesk mus į dangų, rodyk saugų taką, * Tavoji meilė, kur mums eit, tesako.