maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Jėzaus Širdie Švenčiausia

ŽYMĖS:

JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA, dėl mūsų atverta, * Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina. * Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi, * Tu sielą nelaimingą paguodi, gaivini. 

2 Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios; * dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios! * Į Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis, * kad prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis. 

3 Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai, * net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai. * Tavo Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus, * gailestingumas Tavo mums daro stebuklus. 

4 Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave, * kai žemę šią apleisim, pašauki pas save; * ten su dangaus šventaisiais giedosim amžinai: * „Garbė Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!“