maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

O ROMIOJI, paklusnioji mūsų Viešpaties Širdie, * skausmo jūroj Tu vaitoji, išganydama mane. * Tu erškėčiais vainikuota, mūsų kalčių sužeista, * kryžiaus mirčiai atiduota mūsų nuodėmių auka.

O Širdie, Širdie geroji, gailestinga ir kantri, * mūsų meile Tu liepsnoji ir per amžius vis degi.

2 Begalinės Tu didybės, Išganytojo Širdie, * Tu šaltinis mūs gyvybės, džiaugsmo amžino viltie! * Nusidėjėlių paguoda, jų išganymo dalis; * Tu visiems ramybę duodi, sielos su Tavim atgis. - O Širdie, Širdie geroji...