maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

O Kristau, ugningosios

ŽYMĖS:

O KRISTAU, UGNINGOSIOS meilės šaltini, * paslėpęs Tu manąją širdį savy, * sudegink jos laisvę, užkurk begalinį troškimą * tik Tavo paskęst ilgesy. 

2 Prie dieviškų kojų sudėjęs galingos * maldos ir troškimų kuklius žiedelius, * prašau, o Karaliau: paverski skausmingais erškėčiais, * jei trokšti Tu, jų lapelius.