maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Aleliuja – džiaugsmas liejas

ŽYMĖS:

ALELIUJA – DŽIAUGSMAS LIEJAS iš krūtinių srovėmis: * prisikėlęs Atpirkėjas žengia vėlei su mumis! * Aleliuja – mūsų sielos kupinos tyros vilties: * nors tamsybės ir užgriūtų, – Kristus ranką mums išties.

2 Aleliuja, aleliuja – skamba tūkstančiai varpų, * kai mirtis jau nugalėta, nebebijome kapų! * Šventą rytą Kristus kėlės, šventą rytą kelk ir tu, * džiaugsmo vėliavą iškėlęs, ženk su Kristumi kartu!

LM 1996