maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

VELYKŲ VARPAS suskambėjo: * Kėlės Kristus iš mirties; * garbe nušvito Atpirkėjas, * liejas giesmės iš širdies. * Aleliuja...

2 Pakilo vėliavos džiaugsmingai, * žengia minios paskui jį, * Karalius veda jas garbingai, * spindi pergalė šviesi. – * Aleliuja...

3 Pasaulis visas sudrebėjo, * kėlės Kristus iš tiesų, * nušvito kapas Atpirkėjo, * giedam giesmes su džiaugsmu. – * Aleliuja...

LM 1996