maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

PRADŽIUKITE, CHORAI dangaus giesmininkų, * sulaukę linksmybės šventųjų Velykų. * Nes paslaptys Kryžiaus kaip saulė nušvito, * štai Kristus laimėjo, o pragaras krito.

Pradžiuk ir tu, žeme, šviesybe užtvinus, * galybių Karaliaus gerumą pažinus. * Jis jau panaikino tamsybių vergiją, * paleido iš pančių Adomo ainiją.

2 Pradžiuki, Bažnyčia, mūs motina brangi, * žiūrėk, kaip nušvito tavoji padangė. * Dvasia tikinčiųjų su Kristum pakilo, * linksmybės giesmėmis jų lūpos prabilo.

Neklystantį gavom kelionėje Vadą: pats Kristus buveinę Tėvynėj mums žada. * Jis nuodėmių purvą nuo sielų nuplovė * ir mirčiai galingai geluonį išrovė.

LM 1996