maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

PABĖGO MIRTIS amžinai nugalėta, * jau kėlėsi Kristus iš kapo tamsaus. * Ir Tavo, Marija, kančia iškentėta * pasikeitė ašarom džiaugsmo gausaus. * Aleliuja, aleliuja.

2 O šventosios žaizdos kaip rubinai žėri, * jos amžiną Viešpaties meilę kalbės. * Tegul mūsų širdys, džiaugsme pasinėrę, * su meile jam pina vainiką garbės. * Aleliuja, aleliuja.

3 O sielos, šia kruvina kaina laimėtos, * te nuodėmei niekad daugiau nevergaus. * Marija, Tavy mūsų viltys sudėtos, * padėki Tu mums kovoje dėl dangaus. * Aleliuja, aleliuja.

LM 1996