maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

KAI KRISTUS IŠĖJO iš kapo tamsaus, * galybė mirties sutrupėjo, * šviesybė pasklido iš aukšto dangaus, * o žemė linksmai sudrebėjo.

Karalius garbės ir Karalius gamtos, * skaistesnis už saulės šviesybę, * po kojų jam lenkias laikai be ribos, * prisiekdami jam paklusnybę.

2 Tai Viešpats pasaulio, Karalius širdžių: * jis meile mums širdis maitina, * jis sėja ramybę tarp žemės vargų, * jis amžiną laimę dalina. – Karalius garbės...

LM 1996