maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

SVEIKI, SULAUKĘ šventų Velykų, * linksmiausios šventės visų, kas tiki. –

Giedokim aleliuja (3 k.), * aleliuja, aleliuja, aleliuja.

2 Mums prakeikimo žiema praėjo, * pavasarėti gamta pradėjo. – * Giedokim aleliuja...

3 Jau Kristus kėlės garbės didybėj, * giedokim giesmes didžia linksmybe. – * Giedokim aleliuja...

4 Vergijos pančius jis sunaikino, * vartus į laimę mums atrakino. – * Giedokim aleliuja...

LM 1996