maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kristus Atpirkėjas

Žodžiai Jurgio Tilvyčio. Muzika Benedikto Andruškos.

ŽYMĖS:

KRISTUS ATPIRKĖJAS, * mirtį nugalėjęs, * kelias savo galybe, * skelbia sieloms linksmybę. – * Aleliuja...

2 Sekmadienio rytą, * vos saulė nušvito, * trys Marijos skubėjo * lankyti Atpirkėjo. * Aleliuja...

3 Kelionėje savo * eidamos dejavo, * kaip reiks akmuo nuristi, * kaip joms Jėzų išvysti. * Aleliuja...

4 Pribėgę be žado, * kapą tuščią rado... * Angelai ten stovėjo, * ir veidai jų žibėjo. * Aleliuja...

5 Baisiai nusigando, * kad Jėzaus neranda, * kur dėjosi – nežino. * Angelai jas ramina. * Aleliuja...

6 „Neliūskit baimingai: * jis kėlės garbingai, – * regite tuščią vietą * Jėzaus patalo kieto“. * Aleliuja...

7 „Kai Petrą išvysit, * tai jam pasakysit, * ką čionai jūs regėjot, * visa, ką tik girdėjot“. * Aleliuja...

8 Šiandien mums linksmybė * ir sieloms ramybė: * ko troškom, ko norėjom, * viską mes jau laimėjom. * Aleliuja...

9 Jėzau, mus mylėjai, * ant kryžiaus kentėjai, * prisikėlęs garbingas, * būki mums gailestingas. * Aleliuja...

LM 1996