maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Linksminkis, žeme

Žodžiai Jono Paliūko. Muzika Benedikto Andruškos.

ŽYMĖS:

LINKSMINKIS, ŽEME, džiaukis, žmonija, * naujas tau rytas teka skaistus; * skamba pasauly jau aleliuja, * sklinda per kaimus, klonius, laukus. –

Laimė pripildė sielas visų, * džiaugias sulaukę švenčių didžių. * Linksminkis, žeme, džiaukis, žmonija, * naujas tau rytas teka skaistus!

2 Mūsų Valdovas spindi kaip saulė, * pergalės ženklą laiko aukštai. * Jis nugalėjo žalčio apgaulę, * galvą sutrynė jo visiškai. – * Laimė pripildė...

3 Tamsios padangės skaisčiai nušvito: * varpai ir giesmės skamba linksmai. * Dievas laimėjo, pragaras krito – * džiaukis, žmonija, jau amžinai. – * Laimė pripildė...

LM 1996