maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽEMĖJE IR DANGUJ aukštai * gaudžia pavasario varpai: * Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

2 Kėlės Valdovas garbėje, * kad nepražūtų žmonija. * Aleliuja...

3 Jį – Atpirkėją mūs visų – * šlovinam, garbinam balsu: * Aleliuja...

4 Kryžiaus kančia atpirkęs mus, * veda į amžinus namus... * Aleliuja...

LM 1996