maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

PAKILO SU SAULE šviesus iš kapų * mūs Kristus Valdovas, Karalius širdžių. – * Aleliuja...

2 Jis ėjo per kančią, per skausmą tyliai * ir pergalę skelbia mums šiandien plačiai. – * Aleliuja...

3 Šį mylintį Jėzų, Karalių visų, * mes eikime garbint maldomis darbų. – * Aleliuja...

LM 1996