maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVINTA RYTAS, teka saulė, * skamba giesmės po pasaulį, – * mums Velykos jau atėjo, * aleliuja suskambėjo.

Aleliuja, aleliuja, * giedam linksmą aleliuja; * aleliuja, aleliuja, * tūkstant kartų aleliuja.

2 Gaudžia varpas, džiaugias žmonės, * vėl atgautos jiems malonės; * Dievas mirtį nugalėjo, * aleliuja susukambėjo. – * Aleliuja, aleliuja...

3 Švinta rytas, teka saulė, * skamba giesmės po pasaulį, – * mums Velykos jau atėjo – * kėlės Kristus Atpirkėjas. – * Aleliuja, aleliuja...

LM 1996