maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

VARGONAI, GAUSKIT, aleliuja, * ir, chorai, skelbkit džiaugsmo šventę, aleliuja! * Ir tu, širdie, tiek daug iškentus, aleliuja, * šią Dievo pergalę pasveikink, aleliuja!

2 Štai uolos dreba, aleliuja, * mirtis be žado lenkias Kristui, aleliuja! * Sargai pakelt akių nedrįsta, aleliuja, * jo pergalė kaip saulė teka, aleliuja!

3 Suskambo giesmės, aleliuja, * ir būgnai dunda: prisikėlė, aleliuja! * Ir vėliavos plazdena vėlei, aleliuja. * Garbė per amžius Dievo Sūnui, aleliuja!

LM 1996