maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

KRISTUS PRISIKĖLĖ, * nugalėjo mirtį – * kryžius štai * ir skausmai * pergale pavirto. –

Jis kėlės jau, aleliuja, * giedok, dangau, aleliuja, * pradžiuk, žmogau, aleliuja, * aleliuja, aleliuja.

2 Kelkimės su Kristum, * meskim tamsą juodą – * kelią švies * jo Širdies * meilė ir paguoda. – * Jis kėlės jau...

3 Prisikėlęs Kristau, * duok jėgų pakilti – * per skausmus * veski mus * į džiaugsmingą viltį. – * Jis kėlės jau...

LM 1996