maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

PAKILO VĖLIAVOS džiaugsmingai, * žengia minios paskui jas. * Karalius Ostijoj garbingoj * jąsias pergalėn nuves.

Žengia eisenos didingos * šventą rytmetį, * žengia tūkstančiai laimingi, * eina paskui jį.

2 Vargonai džiūgauja ir chorai, * Kristaus garbę skelbia jie; * prabilo varpinės šventorių * didžio triumfo šventėje. – Žengia...

3 Pakilo smilkalas Valdovui, * lenkias galvos pagarbiai; * už auką ir laimėtą kovą * gaus varpai jam amžinai. – Žengia...

LM 1996