maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Ateikite, žmonės

Muzika J. Reading.

ATEIKITE, ŽMONĖS, džiugūs, iškilmingi, * ateikit Betliejun, ateikite! * Gimusį rasit angelų Karalių. ­ * Džiaugsmingai eikim garbint, * džiaugsmingai eikim garbint, * džiaugsmingai eikim garbint Viešpaties!

2 Bandas štai palikę, skubinas nuolankūs * į menką tvartelį jau piemenys. * Mes irgi džiugūs ten visi skubėkim. ­ * Džiaugsmingai...

3 Ten amžiną Šviesą amžinojo Tėvo * mes pridengtą kūnu matysime: * Dievas ­ Vaikelis vystykluose miega. ­ * Džiaugsmingai...

4 Dėl mūs tapo vargšas, šiene paguldytas: * mes jį nūn mylėkim nuoširdžiai! * Mus taip mylėjo, ­ kas jo nemylėtų? ­ * Džiaugsmingai...

LM 1996, p. ...