maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveikas, Jėzau, gimusis

Muzika Juozo Naujalio.

Lietuviškas bažnytinis giesmynas, K., 1906.

SVEIKAS, JĖZAU GIMUSIS, * šventas Dievo Kūdiki! ­*
Brangią dieną švęsdami * užgimimo Viešpaties, * linksminkimės ir džiaukimės, * Dievui garbę duodami, giedokime!

2 Kanklėmis kankliuokime, * sutartinę traukime. *­
Brangią dieną švęsdami * užgimimo Viešpaties, * linksminkimės ir džiaukimės, * Dievui garbę duodami, giedokime!

3 Jau dangus mums artimas, * žemėj žmonės linksminas. *­
Brangią dieną švęsdami * užgimimo Viešpaties, * linksminkimės ir džiaukimės, * Dievui garbę duodami, giedokime!

LM 1996