maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠTAI JAU IŠSIPILDĖ pažadas didysis, * taip seniai žadėtas rojaus tremtiniams: * Kūdikėlis Jėzus jau ant šieno ilsis, * nusilenkti Jėzui skuba angelai.

2 Angelai jau skrenda į Betliejaus klonius, * didžią džiaugsmo giesmę neša dovanų; * į tvartelį šaukia geros valios žmones * džiaugtis pranašauto Kristaus gimimu.

3 Daug šviesių žvaigždelių danguje žibėjo, * daug girdėjo žemė prakilnių giesmių, ­ * bet žvaigždė skaisčiausia švietė virš Betliejaus, * nuostabiausios buvo giesmės angelų.

4 O naktie žadėta, o naktie šventoji, * tavo atminimas niekada nežus! * Kūdikėli Jėzau, laimink mūs rytojų: * tegu būna giedras tėviškės dangus!

LM 1996