maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Gimė Kristus Viešpats

GIMĖ KRISTUS VIEŠPATS, ramybės Karalius, * laimė užtekėjo žmonėms geros valios. * Minios angelų pragydo, * naujos giesmės mums pasklido: *

„Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!“

2 Piemens giesmę girdi ir šviesybę mato, * ką visa tai reiškia, vargšai nesuprato. * Ieško, klausia patarimo, * nes juos baimė šventa ima. ­

3 Liepia piemenėliams gyvulius palikti, * bėgti į tvartelį Viešpaties sutikti, * nes jau gimė jų Globėjas, * šio pasaulio Atpirkėjas. ­