maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

BETLIEJAUS TVARTELY Marija klūpo, * ėdžiose gulintį Jėzų supa:

„Merk jau akeles, Sūnau mieliausias; * užmiki, miegoki, Jėzau brangiausias“.

2 „Žvėrys turi olas, lizdus ­ paukšteliai, * gyvulių pastogėj gimei, Sūneli“. ­ Merk...

3 „Žvaigždėmis papuošei dangišką skliautą, * neradai pastogės pas savo tautą“. ­ Merk...

4 „Gaivini, maitini lauko žolelę, * pats vargsti ir alksti šitam tvartely“. ­ Merk...

5 „Girdžiu, jau ateina vargo žmoneliai: * renkasi, buriasi maži vaikeliai.

Pabuski, pakilki, atmerk akeles, * palaiminki, Jėzau, žmonių vaikelius!“