maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVENTA NAKTIS. Visur tylu. * Varpai tik gaudžia, gaudžia. * Švelni giesmė ­ tai angelų * gijas mūs laimei audžia.

2 Nes naktį tą ­ seniai, seniai ­ * mums užgimė Vaikelis. * Dabar jį sveikin maloniai * ir garbin visos šalys.

3 Tekyla jam dangaus erdvėn * džiaugsminga mūs giesmelė. * Pakvieskim jį širdies gelmėn * įrengt sau prakartėlę.

4 Ramybę duos mums savo jis, * išgelbės mūsų sielą. * Šviesesnė lauks mūs ateitis, * meilesnė bus kas dieną.

5 Šventa naktis. Tyli malda... * Varpai, skambėkit garsiai! * Garbė tikra ir amžina * tesklinda kuo plačiausiai.

LM 1996