maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Piemenėliams

Žodžiai Antano Baranausko. Muzika Juozo Naujalio.

PIEMENĖLIAMS vargdienėliams * tarė angelas šviesus: * „Džiaugsmas didis jus pripildys: * Dievas aplankys visus. * Bėkit, bėkit, piemenėliai, * duokit garbę Kūdikėliui, * šiąnakt mums užgimusiam“.

2 Koks mažutis, malonutis, * spindi saulės skaistumu. * Motinėlės veidas žėri * tarsi žvaigždžių šviesumu. * O Globėjas linksmutėlis, * pamaldžiai rankas sudėjęs, * džiaugias, šypsosi ramus.

3 Pats Aukščiausias ir Švenčiausias, * atkeliavęs iš dangaus, * didį vargą žemėj randa * ir nedaug širdies žmogaus. * Mes atbėgom, piemenėliai, * šio pasaulio vargdienėliai, * Tavęs, Dieve, garbinti.

4 Dėkui, Kristau, išpažįstam, * kad iš meilės atėjai, * vargo naštą žemėj nešti * Tu dėl mūsų nebijai. * Išganytoju mums būsi * ir kaltes atleisi mūsų, * amžiais Tau tebus garbė.

LM 1996