maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

GIMĖ KARALIUS iš Panos tyriausios, * nužengė žemėn Viešpats galingiausias. * Guli tvartely, ėdžiose ant šieno, * džiaugiasi žemė ir dangus šiandieną.

Bėkim, skubėkim, * bėkim į Betliejų * lankyti Dievo prakartėlėj. (2 k.)

2 Nors tvarte guli, šaltį, vargą kenčia ­ * dangus ir žemė jo gimimą švenčia. * Skubina piemens, skubina karaliai, * neša jie Kristui, neša savo dalią.

Bėkim, skubėkim...

3 Visi išgirskim tą linksmiausią žinią, * kad sugrąžinta mums dangaus tėvynė. * Jėzus Vaikelis nužengė atpirkti, * kad nepaliktum amžinai pasmerkti.

Bėkim, skubėkim...

LM 1996