maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

GIMSTA MUMS TVARTELY štai * dieviškas Vaikelis, * guli ėdžiose šaltai * angelų Karalius.

2 Šildomas dangaus Svetys * asilo ir jaučio ­ * kad garbės Karalius jis, * gyvulėliai jaučia.

3 Erodas, pabūgęs jo, * vaikelius išžudė ­ * manė, kad Karaliaus šio * ateitis jam kliudė.

4 Tas, kurs užgimė dėl mūs * šiandien iš Marijos, * laimėn tenuves visus * džiaugsmo karalijos.

5 „Dieve, Tau garbė didi!“ ­ * angelai giedojo; * sklido jų giesmė džiugi, * žemė ją kartojo.

6 Džiūgaukim ir mes ­ tegu * giesmės nenutyla, * te vargonų ir stygų * gaudesys jam kyla.

7 „Ačiū, Dieve!“ ­ Tau kartos * angelai ir žmonės, * kils Tau himnai padėkos * už visas malones.

LM 1996